Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 46 (2016): Ekonomia Linear and Nonlinear Dynamics of Housing Price in Turkey Abstract
Huseyin Karamelikli
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Mikroekonometryczna metodyka szacowania popytu i substytucji cenowej produkt Abstract
Tomasz Brz?czek
 
Vol 37 (2014): Ekonomia Modele mechanizm i ich rola w wyja?nianiu w ekonomii Abstract
?ukasz Hardt
 
Vol 38 (2014): Ekonomia Monetary policy independence and nominal convergence in CEE countries with inflation targeting Abstract
?ukasz Goczek, Dagmara Mycielska
 
Vol 39 (2014): Ekonomia Od Redakcji Abstract
Tadeusz ?ylicz
 
Vol 37 (2014): Ekonomia Open Source software usage -- what is beyond gift economy? Abstract
Dorota Celi?ska
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Podstawy mikroekonomiczne agregatowej funkcji produkcji o sta?ych przychodach wzgl?dem skali Abstract
Piotr Pietraszewski
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Poker gra szcz??cia czy umiej?tno?ci? Przegl?d analiz teoretycznych i empirycznych oraz wnioski dla regulacji Abstract
Mikolaj Czajkowski
 
Vol 47 (2016): Ekonomia Premia p?acowa z inwestycji rodzic w kszta?cenie dzieci Abstract
Jacek Liwi?ski, Emilia Bedyk
 
Vol 37 (2014): Ekonomia PROGNOZOWANIE STANU TURBULENCJI DLA INSTRUMENTU FINANSOWEGO W PERSPEKTYWIE DZIENNEJ NA PODSTAWIE MODELI DLA BINARNEJ ZMIENNEJ ZALE?NEJ Abstract
Marcin Chlebus
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Prywatne finansowanie edukacji w Europie Abstract
Marlena Piekut
 
Vol 39 (2014): Ekonomia Przyczyny trudno?ci koordynacji polityki fiskalnej i pieni??nej w Unii Gospodarczej i Walutowej Abstract
Ignacy ?wi?cicki, Jan Jakub Micha?ek
 
Vol 38 (2014): Ekonomia Public sector wage premium in Poland: can it be explained by structural differences in employment? Abstract
Leszek Wincenciak, Gabriela Grotkowska
 
Vol 42 (2015): Ekonomia QUALITY OF INSTITUTIONS FOR GLOBAL KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND CONVERGENCE PROCESS IN THE EUROPEAN UNION Abstract
Adam P. Balcerzak, Micha? Bernard Pietrzak
 
Vol 41 (2015): Ekonomia RBC Models and the Hours-Wages Puzzle: Puzzle Solved! Abstract
Aleksandar Vasilev
 
Vol 39 (2014): Ekonomia Recenzenci 2014 Abstract
Tomasz ?ylicz
 
Vol 46 (2016): Ekonomia Regional variation in the public sector wage premium in Poland Abstract
Gabriela Grotkowska
 
Vol 47 (2016): Ekonomia REVISITING CONVENTIONAL WISDOM: DOES FINANCIALISATION HAVE TO MAKE SOVEREIGNS SUBORDINATED? Abstract
Anna Z?bkowicz, S?awomir Czech
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Rozk?ad dochod wahaj?cych si? wyborc w Polsce w latach 2001-2011 w ?wietle za?o?e? probabilistycznego modelu g?osowania Abstract
Rados?aw Piwowarski
 
Vol 42 (2015): Ekonomia SHE CARES AND HE EARNS? THE FAMILY GAPS IN POLAND Abstract
Ewa Cukrowska-Torzewska
 
Vol 38 (2014): Ekonomia Social and economic determinants of higher education choices in Poland Abstract
Leszek Wincenciak, Gabriela Grotkowska, Tomasz Gajderowicz, Jerzy Mycielski
 
Vol 35 (2013): Ekonomia Spatial Prediction Models for Real Estate Market Analysis Abstract
Krzysztof Chrostek, Katarzyna Kopczewska
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza spadku Abstract
Andrzej J?druchniewicz
 
Vol 37 (2014): Ekonomia Synchronizacja cykli koniunkturalnych a podatno?? gospodarek kraj Europy na skutki kryzysu gospodarczego 2008-2009 Abstract
Agnieszka Zofia Doma?ska, Dobromi? Serwa
 
Vol 39 (2014): Ekonomia System op?at za korzystanie ze ?rodowiska w Polsce Abstract
Mariusz Rogulski
 
26 - 50 of 73 Items << < 1 2 3 > >>