Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 47 (2016): Ekonomia Aggregation with a double non-convex labor supply decision: indivisible private- and public-sector hours Abstract
Aleksandar Vasilev
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich – podejście nieparametryczne Abstract
Joanna Wolszczak-Derlacz
 
Vol 47 (2016): Ekonomia Applying exogenous variables and regime switching to multifactor models on equity indices Abstract
Paweł Sakowski, Robert Ślepaczuk, Mateusz Wywiał
 
Vol 42 (2015): Ekonomia Corruption and export performance in post-communist countries: Evidence from firm-level data Abstract
Andrzej Cieślik, Łukasz Goczek
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Decomposition of Carbon Dioxide and Sulphur Oxides Emissions Intensity Change in the European Union Abstract
Maria Hnatyshyn
 
Vol 42 (2015): Ekonomia DETERMINANTS OF CORRUPTION IN UKRAINIAN REGIONS: SPATIAL ANALYSIS Abstract
Anastasiya Yevgeniya Penska
 
Vol 34 (2013): Ekonomia Determinants of life satisfaction Abstract
Dorota Celińska, Kornel Olszewski
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych. Abstract
Kinga Kądziołka
 
Vol 36 (2014): Ekonomia Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej Abstract
Marlena Angelika Bednarska, Marcin Olszewski
 
Vol 43 (2015): Ekonomia Determinanty wzrostu polskich przedsiębiorstw giełdowych Abstract
Patrycja Grinberger, Natalia Nehrebecka
 
Vol 47 (2016): Ekonomia Do entrants take it all? The evolution of task content of jobs in Poland Abstract
Wojciech Hardy, Roma Keister, Piotr Lewandowski
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Do local characteristics matter? Secondary school track choice in Poland Abstract
Małgorzata Kłobuszewska, Magdalena Rokicka
 
Vol 43 (2015): Ekonomia Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym Abstract
Oliwia Komada
 
Vol 43 (2015): Ekonomia Early Warning System of the bankruptcy risk of building companies - a comparison of the discriminate analysis and the logit model Abstract
Karol Rusiecki, Anna Agnieszka Białek-Jaworska
 
Vol 46 (2016): Ekonomia Educational mismatches and earnings in Poland: are the graduates more penalized for being overeducated? Abstract
Leszek Wincenciak
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Efektywność ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce Abstract
Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar, Piotr Kaźmierkiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz
 
Vol 45 (2016): Ekonomia Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE Abstract
Stanisław Cichocki, Ryszard Kokoszczyński
 
Vol 43 (2015): Ekonomia Factors constraining EU firm competitiveness. The probability of export-market participation. Abstract
Agnieszka Pierzak
 
Vol 36 (2014): Ekonomia Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics? Abstract
Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz
 
Vol 35 (2013): Ekonomia Housing market cycles – a disequilibrium model and its calibration to the Warsaw housing market Abstract
Krzysztof Olszewski, Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Joanna Waszczuk
 
Vol 43 (2015): Ekonomia Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie Abstract
Igor Jakubiak
 
Vol 40 (2015): Ekonomia Imperfect competition, productivity differences and proximity-concentration trade-offs Abstract
Andrzej Cieślik
 
Vol 46 (2016): Ekonomia Innovation intensity as a driver of firm’s internationalization intensity. Evidence for Poland Abstract
Tomasz Brodzicki
 
Vol 41 (2015): Ekonomia Least-Squares Monte Carlo Simulation for Time Value of Options and Guarantees Calculation Abstract
Oskar Sokoliński
 
Vol 44 (2016): Ekonomia Liberalizacja sektora gazowego w Europie. Czy Unia Europejska promuje skuteczne rozwiązania regulacyjne? Abstract
Iweta Opolska
 
1 - 25 of 73 Items 1 2 3 > >>