Determinanty wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy – przykład gospodarki turystycznej

Marlena Angelika Bednarska, Marcin Olszewski

Abstract


Umacnianie pozycji rynkowej współczesnego przedsiębiorstwa wymaga pozyskania kompetentnych i zaangażowanych pracowników, którzy umożliwią sprawne osiąganie krótko- i długoterminowych celów. Możliwości rekrutacji odpowiednich kadr i utrzymania stabilności załogi zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy. Celem artykułu jest określenie wizerunku przedsiębiorstw turystycznych jako pracodawców oraz identyfikacja determinant zróżnicowania postrzegania atrakcyjności pracy w turystyce. Dzięki badaniom pierwotnym przeprowadzonym na grupie 351 studentów w Poznaniu wykazano, że w opinii potencjalnych pracobiorców podmioty gospodarki turystycznej nie są w stanie spełnić ich oczekiwań jako pracodawcy w żadnym z badanych aspektów. Stwierdzono także, że wizerunek pracodawców w turystyce zależy od czynników indywidualnych i organizacyjnych, przy czym czynniki organizacyjne są źródłem silniejszego zróżnicowania.DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/36/2014/27

Refbacks

  • There are currently no refbacks.