Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych.

Kinga Kądziołka

Abstract


Celem artykułu była identyfikacja zależności między przestępczością a wybranymi charakterystykami powiatów w 2014 r. z wykorzystaniem drzew regresyjnych. Do wygenerowania drzewa wykorzystana została nieobciążona metoda rekurencyjnego podziału. W trakcie kolejnych podziałów przestrzeni zmiennych istotne okazały się następujące czynniki objaśniające natężenie przestępstw stwierdzonych ogółem: wskaźnik urbanizacji, odsetek gospodarstw jednoosobowych, natężenie przestępstw stwierdzonych w powiatach sąsiednich, współczynnik rozwodów oraz udzielone noclegi w przeliczeniu na 1000 ludności. Do identyfikacji zależności między wybranymi charakterystykami obszarów a przestępczością wykorzystano również las losowy zbudowany z wielu drzew regresyjnych. Uzyskane dla lasów losowych rankingi ważności predyktorów ujawniły szczególnie silny związek między przestępczością i urbanizacją.DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/45/2016/186

Refbacks

  • There are currently no refbacks.