Dzieci jako dobro publiczne w repartycyjnym systemie emerytalnym

Oliwia Komada

Abstract


W artykule przeanalizowano skutki wzbogacania systemu repartycyjnego elementami systemu alimentacyjnego, wiążącego bezpośrednio wysokość emerytury z dzietnością. Jako alternatywny scenariusz interwencji państwa rozważono wprowadzenie subsydium obniżającego koszty wychowania potomstwa. Wyniki symulacji, wskazują jednoznacznie, że każda z zaproponowanych interwencji rządu wpływa pozytywnie na dobrobyt społeczny. Efektywność zastosowanego rozwiązania zależy od preferencji agentów i stopnia substytucji pomiędzy potomstwem, a konsumpcją. 


References


Abio G., Mahieu G., Patxot C. (2003), On the optimality of PAYG pension system in an endogenous fertility setting, “ CESifo Working Paper” vol. 1050 s. 1-35.

Art. 187 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)

Barrro R.J., Becker G.S. (1989), Fertility choice in a model of economic growth, “Econometrica” vol. 57, nr 2, s. 481-501.

Becker G. S. (1960), An Economic Analysis of Fertility, “Columbia University Press”

Becker G. S. (1992), Fertility and the economy, “Jurnal of Population Economisc” vol. 5, nr 3, s. 185-201.

Becker G.S., Lewis G.H. (1973), On the interaction between the quantity and quality of children, “Journal of Political Economy” vol. 81, nr 2, s. 279-288.

Cigno A. (1983), On Optimal Family Allowances, “Oxford Economic Papers” vol. 35, nr 1, s. 13–22.

Conde-Ruiz I.J., Gimenez E.L., Perez-Nievas M., (2014), Efficiency and Endogenous Fertility, “FEDEA Working Papers” vol. 77, nr 1, s. 154-187.

Cremer H., Gahvari F., Pestieau P. (2006), Pensions with endogenous and stochastic fertility, “Journal of Public Economics” vol. 90, nr 12, s. 2303–2321.

Davin M., Gente K., Nourry C., (2012), Social optimum in an OLG model with paternalistic altruism, “Economics Bulletin” vol. 32, nr 4, s. 3417-3424.

Fenge R., Meier V. (2005), Pension and Fertility Incentives, “Canadian Journal of Economics” vol. 38, nr 1, s.28-48.

Golosov M., Jones L.E., Tertilt M. (2007), Efficiency with endogenous population growth, “Econometrica” vol. 75, nr 4, s. 1039-1071.

Groezen B., Meijdam L., Verbon H.A.A. (2005), Serving the old: ageing and economic growth, “Oxford Economic Papers” vol. 57, nr 2005, s. 647–663.

Groezen B., Leers T., Meijdam L. (2003), Social security and endogenous fertility: pensions and child allowances as siamese twins, “Journal of Public Economics” vol. 87, nr 2, s. 233–251.

Hagemajer, J., Makarski K., Tyrowicz J. (2015), Analyzing the efficiency of the pension reform: the role for the welfare effects of fiscal closures, [online], GRAPE UW, wrzesień 2014, [dostęp online 10 czerwca 2015], http://grape.uw.edu.pl/emeryt/wp-content/uploads/sites/5/2015/03/text-2.pdf

Jones L.E., Schoonbroody A., Tertilt M. (2011), Fertility theories: can they explain the negative fertility-income relationship?, W: “Demography and the Economy”, red. John B. Shoven, 43-106, Chicago i Londyn: The University of Chicago Press.

Surdej A., red. (2015), Koszty wychowania dzieci w Polsce 2015, Centrum Adama Smitha.

Oguro K., Takahata J., Shimasawa M. (2011), Child benefit and fiscal burden: OLG model with endogenous fertility, “Modern Economy” vol. 2, nr 4, s. 602-613.

Leibenstein, H. (1957), Economic Backwardness and Economic Growth: Studies in the Theory of Economic Development. One of a Series of Books from the Research Program of the Institute of Industrial Relations, University of California.

Razain A., Ben-Zion U. (1975), An Intergenerational Model of Population Growth, “American Economic Review” vol. 65, nr 5, s. 923–933.

Reijnders L. S.M. (2014), Child care subsidies with endogenous education and fertility, “University of Groningen, Faculty of Economics and Busisness”.

Schoonbroodt A., Tertilt M. (2014), Property rights and efficiency in OLG models with endogenous fertility, “Journal of Economic Theory” vol. 150, nr 2014, s. 551–582.

Sinn H.W. (2004), The pay-as-you-go pension system as fertility insurance and an enforcement device, “Journal of Public Economics” vol. 88, nr 2004, s. 1335– 1357.

Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/43/2015/137

Refbacks

  • There are currently no refbacks.