Imigranci w Wielkiej Brytanii: skala dyskryminacji płacowej a pochodzenie

Igor Jakubiak

Abstract


W artykule podjęto próbę porównania skali dyskryminacji płacowej imigrantów na rynku pracy Zjednoczonego Królestwa w wyróżnionych grupach narodowościowych. Na podstawie danych, pochodzących z Labour Force Survey, przeprowadzono dekompozycję Oaxaca-Blinder i Juhn-Murphy-Pierce. Uzyskane wyniki sugerują występowanie podziału imigrantów na pracowników z krajów wysokorozwiniętych, postkolonialnych, słabo rozwiniętych oraz nowych krajów Unii Europejskiej. Poziom dyskryminacji płacowej jest najwyższy wśród ostatnich dwóch grup i wynosi między 10 a 25%. W grupach tych wyraźnie zaobserwować można też wpływ braku umiejętności właściwych dla kraju docelowego oraz silniejszej motywacji do pracy osób z lewego ogona rozkładu płac.


References


Becker G. S., The Economics of Discrimination, Chicago: University of Chicago Press, 1957

Bell B. D., „The Performance of Immigrants in the United Kingdom: Evidence from the GHS”, Economic Journal 107/441 (1997): 333-344,

Blackaby D. H., Leslie D. G., Murphy P. D. i O’Leary N. C., „White/Ethnic Minority and Employment Differentials in Britain: Evidence from the LFS”, Oxford Economic Papers 54/2 (2002): 270-297

Blinder A. S., „Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates”, Journal of Human Resources 8/4 (1973): 436-455

Chernozhukov V., Fernández‐Val I. i Melly B., „Inference on Counterfactual Distributions”, Econometrica, 81/6 (2013): 2205-2268

Chiswick B. R., „The Earnings of White and Coloured Male Immigrants in Britain”, Economica 47/185 (1980): 81-87

Chiswick B. R., „The Effect of Americanisation on the Earnings of Foreign-Born Men”, Journal of Political Economy 86/5 (1978): 897-921

Clark K. i Drinkwater S., „The labour-market performance of recent migrants”, Oxford Review of Economic Policy 24/3 (2008): 496-517

Clark K. i Lindley J. K., „Immigrant Assimilation Pre and Post Labour Market Entry: Evidence from the UK Labour Force Survey”, Journal of Population Economics 22/1 (2008): 175-198

Constant A. i Massey D. S., „Return Migration by German Guestworkers: Neoclassical versus New Economic Theories”, International Migration 40/4 (2002): 5-38

Dustmann C. i Fabbri F., „Language Proficiency and Labour Market Performance of Immigrants in the UK”, Economic Journal 113/489 (2003): 695-717

Dustmann C. i Weiss Y., „Return Migration: Theory and Empirical Evidence from the UK”, British Journal of Industrial Relations 45/2 (2007): 236-256

Dustmann C., „Temporary Migration and Economic Assimilation”, Swedish Economic Policy Review 7/2 (2000): 213-244

Dustmann C., „Temporary Migration, Human Capital and Language Fluency of Migrants”, Scandinavian Journal of Economics 101/2 (1999): 297-314

Friedberg R. M., „You Can’t Take It With You? Immigrant Assimilation and the Portability of Human Capital”, Journal of Labor Economics 18/2 (2000): 221-251

Hatton T. J. i Wheatley Price S., „Migration, Migrants and Policy in the United Kingdom” in European Migration: What Do We Know?, ed. Zimmermann, K., Oxford: Oxford University Press, 2005

Heckman J. J., „Sample selection bias as a specification error”, Econometrica 47/1 (1979): 153–161

Juhn C., Murphy K. M., Pierce B., „Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill”, The Journal of Political Economy, 101/3 (1993): 410-442

Kesler, C., “Immigrant Wage Disadvantage in Sweden and the United Kingdom: Wage Structure and Barriers to Opportunity”, International Migration Review 44/3 (2010): 560-592

Lehmer F. i Ludsteck J., „The Immigrant Wage Gap in Germany: Are East Europeans Worse Off?”, International Migration Review, 45/4 (2011): 872-906

Melly B., „Decomposition of differences in distribution using quantile regression”, Labour Economics 12/4 (2005): 577-590

Oaxaca R., „Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets”, International Economic Review 14/3 (1973): 693-709

Pollard N., Latorre M. i Sriskandarajah D., „Floodgates or Turnstiles? Post EU Enlargement Migration Flows to (and from) the UK”, London: Institute for Public Policy Research, 2008

Schaafsma J. i Sweetman A., „Immigrant Earnings: Age at Immigration Matters”, Canadian Journal of Economics 34/4 (2001): 1066-1099

Scott, K., The Immigrant Experience: Changing Employment and Income Patterns in Sweden, Lund: Lund University Press, 1999

Słoczyński T., “The Oaxaca–Blinder Unexplained Component as a Treatment Effects Estimator”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 77/4 (2015): 588-604

Stark O. i Fan S. C., „The Analytics of Seasonal Migration”, Economics Letters 94/2 (2007): 304–312

Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy Report “Income Inequality: Wage Dispersion in the European Union”, November 2014 (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dv/empl20141104_wage_dispersion_pe536294_/empl20141104_wage_dispersion_pe536294_en.pdf, dostęp z dnia 29.09.15)

Migration Advisory Committee Summary Report “Migrants in low-skilled work: The growth of EU and non-EU labour in low-skilled jobs and its impact on the UK”, July 2014 (https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/333084/MAC-_Migrants_in_low-skilled_work_Summary_2014.pdf, dostęp z dnia 29.09.15)

Office for National Statistics. Social Survey Division and Northern Ireland Statistics and Research Agency. Central Survey Unit, Quarterly Labour Force Survey, April-June, 2004-2014 [computer file]. 4th Edition. Colchester, Essex: UK Data Archive [distributor], March 2015. SN: 7501, http://dx.doi.org/10.5255/UKDA-SN-7501-4

UK Visas and Immigration and Immigration Enforcement, „Immigration statistics quarterly release, April - June 2011”, Immigration statistics quarterly release and Migration statistics (2011) (https://www.gov.uk/government/statistics/tables-immigration-statistics-april-to-june-2011, dostęp z dnia 13.11.14)
DOI: http://dx.doi.org/10.17451/eko/43/2015/136

Refbacks

  • There are currently no refbacks.